Beiratkozási tudnivalók

 

Nemzetiségi nyilatkozat

 

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • TAJ kártya
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
  • külföldi állampolgárság esetén az érvényes tartózkodási engedély bemutatása