Hittan

Hitoktatás

Hitoktatás célja

A hitoktatás szülői igény alapján történik, melynek során a gyermekek megismerkednek a vallási nevelés alapjaival, betekintést nyernek a hitigazságokba, a keresztény életbe. Figyelembe veszik a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét, kiemeli a morális értékeket. Figyelmet fordít a közösségi szellem fontosságára.

Feladata

 • keltse fel az érdeklődését a bibliai történetek iránt
 • adjon lehetőséget a különböző tevékenységekre /rajzolás, festés, vágás, ragasztás/ melyek a gyermek vallásos ismereteit szélesítik, a tevékenységeken keresztül
 • fordítson gondot az erkölcsi nevelés, a szeretet hangsúlyozására

Tevékenységek:

 • A gyermek ismerjen meg néhány imádságot, vagy egyszerűbb hangkészletű egyházi éneket
 • szívesen hallgatja meg a bibliai történeteket
 • felismeri a valláshoz kapcsolódó képeket, szívesen forgatja a képes bibliát
 • megemlékezik az egyházi ünnepekről

Az óvodai hitoktatás tematikája

 • Teremtés — Isten ajándéka
 • Isten megteremtette az embert
 • Angyalok — Őrzőangyal
 • „Én vagyok a te Istened!”
 • Az öt érzékszerv /A látás/
 • A tapintás
 • Halottak napja
 • „Ne legyen más Istened rajtam kívül!”
 • A szaglás
 • A hallás
 • Az ízlés
 • Advent — Szent Miklós püspök
 • Karácsonyra készülődés
 • Karácsony — ünnepi óra
 • „Ne mond ki hiába Istenednek nevét!”
 • Az érzelmek is ajándékok
 • Öröm és szomorúság
 • Egyéb fő érzelmeink /félelem, csodálkozás, harag, fáradtság/
 • „Ünnepeld meg a vasárnapot!”
 • A család
 • Családi asztal
 • A 12 éves Jézus
 • Jézus és családja
 • „Tiszteld apádat és anyádat!”
 • Jézus szenvedése
 • Húsvétra készülés — A húsvéti események
 • Isten családja — Az egyház
 • Isten családja imádkozik
 • „Ne ölj!”
 • „Légy hűséges!”
 • Mária, a mi mennyei édesanyánk
 • „Ne lopj!”
 • Pünkösd
 • „Mindig mondj igazat!”
 • „Ne kívánd másét!”
 • Évzáró óra