Iskolára való felkészítés és iskolaérettségi vizsgálat

Iskolára való felkészítés, iskolaérettségi vizsgálat

 

Az iskolaérettségi vizsgálatok (az előírásnak megfelelően) csoportos és egyéni vizsgálatból állnak. Csoportos vizsgálati helyzetben a gyermekeknek a társakhoz való viszonyát, az azokkal való együtt munkálkodást, az alkalmazkodást, a türelmet, a munkafegyelmet, figyelmet, az önálló munkavégzés milyensége figyelhető meg, így ezen helyzetből nagyon fontos információkat gyűjthetünk.

A csoportos vizsgálat során rajzos tevékenységet, a vizuális és akusztikus emlékezethez kapcsolódó feladatokat végez a logopédus.

Az egyéni vizsgálatban az általános tájékozottság, az analógiás gondolkodás, összefüggéslátás, lényegkiemelés, beszédkészségről, a mennyiségfogalom, a téri orientáció, a megfigyelés, a megtartó emlékezet jelenlegi szintjéről tájékozódunk. Az egész vizsgálat folyamán a gyermek munkaérettségét, feladattartását, feladattudatát, fáradékonyságát, figyelmének terjedelmét és tartósságát, kitartását, önállóságát van módunk megfigyelni.

 

A feladatsor elvégzése után összegezzük álláspontunkat – logopédus, óvodapedagógus –  és az eredménynek megfelelően javasoljuk a szülőnek, hogy gyermek kezdje meg az általános iskolát (esetleg már ekkor javasoljuk az iskolában is a fejlesztő foglalkozásokba való bevonását) – maradjon még egy évet óvodában – a következő nevelési évben az óvodai nevelés mellett részesüljön logopédiai terápiában; pedagógiai jellegű fejlesztésben; esetleg mindkettőben – további vizsgálat javasolt a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál.