Logopédia

Logopédia- hangjavítás, hangfejlesztés

Hangjavítás, hangfejlesztés feladata:

A logopédus a „beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására“ képesített szakember. A logopédus kötelező óraszáma a gyermekek kezelésének és vizsgálatának feladatait tartalmazza.

 

A logopédus feladata:

  • az ellátási körzetébe tartozó gyermekek/tanulók beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése;
  • a beavatkozást igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vizsgálata;
  • szükség esetén a gyermek további vizsgálatainak megszervezése;
  • logopédiai vizsgálati vélemény készítése;
  • a kapott és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, szükség esetén a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése;
  • a gyermekek rendszeres fejlesztése;
  • a beavatkozási hipotézis helyességének és hatékonyságnak ciklizált vizsgálata;
  • a gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása;
  • a fejlesztő beavatkozás dokumentálása; kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermeket fogadó/ kezelő más szakemberekkel.