Sindelar

Sindelar vizsgálat – részképesség vizsgálat

Játékos formában történik a felmérés és a teljes képességrepertoár megismerését célozza, nem csupán a hibás funkciókat. A teszt felvétele kb. 45-50 percet vesz igénybe. Az alapvető részképességeket vizsgálom, amelyek a gondolkodás és tanulás rendszerének bázisát adják.

Ezek:

  • beszéd (beszédkészség, beszédértés)
  • mozgás (nagy és finom mozgások, kézügyesség)
  • megismerő tevékenység (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)

A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához. A terápia feladatai, gyakorlósorai jól elkülöníthetőek, önálló egységet alkotnak. Ugyanakkor szervesen összefüggnek és egymásra épülnek a tanulást megalapozó kognitív képességprofil fejlesztésének láncszemeiként. A gyakorlás a komplexitás és a fokozatos nehezedés elvét követi. A programok struktúrája lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két vagy három részképesség terápiája is megtörténjék. Így a kellő időben elkezdett intenzív fejlesztés segíthet abban, hogy a részképességek a szükséges szintre fejlődjenek. Ugyanakkor a fejlesztés intenzitása természetesen egyénenként változó, hiszen nincs két egyforma gyerek, még akkor sem, ha közel azonos problémáik vannak. Sokat jelent a szülő és pedagógus hozzáállása, akik megfelelően támogatják és türelemmel kezelik ebben a helyzetben a gyermeket.